top of page

Επίπεδα γλωσσομάθειας

Βαθμίδες εκπαίδευσης

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού (ΤΕΓ) Χάγης περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα επίπεδα ελληνομάθειας όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

 • Kindergarten (infants from 4+ years old)
  The Kindergarten of TEG Hague has been operating since 2008 and is addressed to children of preschool and infant age (4-5 years old). In the current school year 2021-22 there are three sections. The aim of the Kindergarten is to actively involve the students in the learning process and to bring them in contact with the Greek language and Greek culture (customs, traditions, traditions). The achievement of this purpose is based on: The Interdisciplinary Approach to Knowledge, Experiential Learning by organizing explorations - organized activities according to the interests, the needs of the group and the level of Greek language proficiency, the spontaneous - free and organized play the use of New Information and Communication Technologies (ICT) Emphasis is placed on the following Learning Areas: Personal & Social Development, Language: comprehension & production of spoken language/ communicative dimension of language. Arts: Visual Arts, Music, Theatre, Dance/Movement, Mathematics: Counting- Arrangement/Sorting Concepts. Resources that enrich the Teaching are: Discussion in a circle Dialogues Role-playing Myths - Fairy tales Songs - Poems Group Games Drama - Theatre Construction - Crafts We also use Educational Material of the Laboratory for Intercultural and Migration Studies. The kindergarten teachers Anastasia Kokala, Irini Tzani and Maria Chatzidionisiou.
 • Levels a, b, c (children 6-11 years old)
  The primary school of the Hague Department of Greek Language was opened for the first time in February 1981 and has a long history of teaching the Greek language and disseminating Greek culture abroad. Today, 35 years later, it counts over 100 students. Greek language education in the diaspora focuses mainly on language at a symbolic and cognitive level as well as on elements of history and culture. The aim of teaching Greek as a second or foreign language is to make students competent users of the language in oral and written language. We aim to cultivate the 4 forms of human communication (listening, speaking, reading and writing). The approach to achieving this goal is global, integrated and through the use of teaching materials (not syllabus) that are flexible, adaptable and functional to the ever-changing needs of the learning groups. We take seriously into account the fact that children live in a foreign-language environment, where Greek speech is not produced on a daily basis, or even if it is produced, it is of limited scope. Pupils are allocated to as equal a number of classes as possible. The main criteria are the age and the level of Greek language proficiency of each pupil. At level a1, students who have reached the age of 6 by 31 December of the year of registration are enrolled. The educational material of the books we use refers exclusively to students from the diaspora, taking into account all their particularities and learning needs, At the same time we aim at the relevance and coherence of what the students are taught during their transition from one level to another. In the present phase we follow the books of the series of the Laboratory of Intercultural and Immigration Studies.(http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information) of the University of Rethymnon, Crete. Finally, special attention is given to the preparation of students for the acquisition of the State Certificate of Attainment in Greek at level A1 for children aged 8 to 12 years old. The teachers are Dimitra Kalyvianaki, Maria Ralli, Markella van de Graaf and Filothei Kydoniati.
 • Levels A1-C2 (teenagers from 12-18 years old)
  Since 2002, TEG The Hague Thas also been operating courses at A1-C2 level, which are aimed at students aged 12 to 18 years old. More specifically, there are three separate sections at TEG The Hague. For each of them, teaching is based on a different teaching manual, which meets both the needs of the students and the requirements of the examinations for the Certificate of Attainment in Greek (levels A2, B1, B2, C1, C2). In order to satisfy these two parameters, not only the books of the publications of the Laboratory of Intercultural and Immigration Studies (http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information)but also the modern textbooks of the series "CLICK in Greek". These closely follow the standards for Greek language proficiency levels, which are officially in force by law of the Greek state since 2010. Apart from the acquisition of the Greek language, the school's aim is also to teach history and contact with Greek traditions. The celebrations organised at school level clearly serve this purpose. The lessons, therefore, have a twofold objective: on the one hand, the contact of the student with Greek culture in general, on the other hand, the theoretical and experiential approach to the Greek language and the certification of its mastery with the acquisition of an official, European-recognised qualification. The courses are conducted by Maria Rallis, Dimitra Kalyviannaki and Antigoni Oikonomaki.
 • Online Lessons of Modern Greek for Adults (ages 18+)
  2022- 2023 3 Cycles 1st Cycle: 10 lessons (22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 3/11, 10/11, 24/11, 1/12, 8/12) 2nd Cycle: 10 lessons (15/12, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 9/3, 16/3) 3rd Cycle: 10 lessons (23/3, 30/3, 13/4, 20/4, 11/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6) Level according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): A2 Course day: Thursday Course hours: 18:30- 20:00 Number of participants: Up to 8 people Teacher: Maria Ralli
Απουσίες μαθητών

Απουσίες μαθητών

Στην περίπτωση απουσίας από τα μαθήματα, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώνουν απευθείας τους εκπαιδευτικούς με email.

Το σχολείο διατηρεί παρουσιολόγιο που σύμφωνα με το ισχύον ΦΕΚ αποστέλλεται στο τέλος κάθε μήνα στο συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης Βρυξελλών. 

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Η βεβαίωση αυτή θα χορηγηθεί στους μαθητές που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας.     

Εφημερίες γονέων

Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των γονέων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

Η οργάνωση των εφημεριών στο ΤΕΓ Χάγης συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων γονέων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός και η ηλικία των μαθητών.

Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος γονέα και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης των γονέων του ίδιου τμήματος.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων δεν διαθέτει μηχανισμό αντικατάστασης  ή αναπλήρωσης των εφημεριών.

bottom of page